• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 571 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Praha 20

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 20Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020
C.1 Podpora prevence kriminality a vandalismu viz dokument »
C.2 Bezpečnostní systém města, bezbariérovost, dopravní značení viz dokument »
D.2 Poskytovat podporu projektům zaměřeným na problematiku rodin, dětí a mládeže viz dokument »
E.2 Zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb viz dokument »

Koncepce

Znak Praha 20Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021
1.1 Práce s mládeží viz dokument »
1.2 Informování občanů viz dokument »
1.3 Vzdělávání viz dokument »
2.1 Probační programy pro mládež a dospělé viz dokument »
2.2 Sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu zaměřené na změnu životního stylu viz dokument »
2.3 Služby pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím viz dokument »
2.4 Programy podpory a ochrany obětí delikventního jednání viz dokument »
3.1 Budování městského kamerového systému viz dokument »
3.2 Rozšiřování poplachového monitorovacího systému MP hl. m. Prahy viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006