*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Zdravá městská část
web Zdravá MČ
FB stránky ZM
Politik programu Zdravá MČ
Tomáš Fábera
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Bc. Dominika Červinková
Telefon
+420 281 012 928
E-mail
 

Praha 21

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 21 (2014-2015)

A. Veřejná správa, majetek a investice

Náměty / Záměry:
- využívat rozhodování formou referenda
- pravidelný a standardizovaný způsob podávání informací z odborů úřadu v Újezdském zpravodaji a na webu MČ
- snadné získávání elektronických informací o záměrech úřadu MČ v okolí bydliště (např. výstavba, kácení)
- aktualizovat směrovky na sloupech
- obnovení diskuzního fóra na webu MČ

A.1 Bude se dbát na řízený rozvoj zástavby

Náměty / Záměry:
- zřídit prodejní plochy pro trhy
- chybí střed obce
- rozšiřující se výstavba a nerealizovaná vybavenost infrastruktury
- přílišná zastavěnost, stavební výjimky, neúcta k zeleni a veřejnému prostoru
- chybí regulační plán
- pořádání architektonických soutěží na veřejné stavby
A.1.1 Spolupracovat s Magistrátem hl. města Prahy na územním plánu
Náměty / Záměry:
- podávat dle potřeby podněty ke změnám v územní plánu na Magistrátu hl. mšsta Prahy
A.1.1.1 Zkvalitňovat infrastrukturu k počtu obyvatel
Odpovědnost:
Roušal Josef

Spolupráce:
KÚR

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- stálý nárůst obyvatel má nedostatečnou infrastrukturu (občanskou vybavenost)

Náměty / Záměry:
- dobudovat kanalizaci

B. Doprava

B.1 Bude se řešit parkování u nádraží Klánovice P

B.1.1 Spolupracovat s Českými drahami
B.1.1.1 Podporovat rekonstrukci nádraží Praha - Klánovice s řešením způsobu parkování osobních aut a úložiště cyklistických kol
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Náměty / Záměry:
- možnost odkládání kol na újezdské straně nádraží
- posilovat využívání vlakové dopravy
- vytvořit parkovací zóny a odstavné parkoviště mimo Újezd nad Lesy
- zřídit železniční zastávku na Blatově v blízkosti čističky vody
- opravy podchodů na Blatově a nádraží Praha - Klánovice
- vybudovat odhlučnění železniční trati k zástavbě Blatov
- vybudovat podchody pod kolejemi z dlvodu propojení cest z Újezda do Klánovic

B.2 Bude se dbát na snížení zatíženosti městské části automobilovou a nákladní dopravou P

Náměty / Záměry:
- optimalizovat řízení křižovatky v Běchovicích
- silná doprava ve vedlejších ulicích
- v okolí zdravotního střediska vybudovat větší počet parkovacích míst pro lékaře i pacienty
- realizovat osvětové akce vedoucí ke snížení počtu dovážených dětí auty do základní školy (u školy není dost parkovacích míst)
- omezit funkci semaforů v nočních hodinách na Starokolínské ul.
- dokončit plán jednosměrek

B.2.1 Spolupracovat s Magistrátem hl. města Prahy nad snížením dopravního zatížení městské části
B.2.1.1 Zakázat vjezd nákladním vozidlům
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Realizace:
MHMP

Spolupráce:
OŽPD

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

B.2.1.2 Provést opatření ke snížení rychlosti po celé městské části
Spolupráce:
MHMP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
navazuje na opatření B.2.1.1

Náměty / Záměry:
- snížit rychlost na 30 km/hod.
- u ZŠ Masarykova zúžit silnici retardérem před přechodem, aby se nevytvářely dva pruhy aut
B.2.1.3 Podporovat vybudování obchvatu městské části
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Spolupráce:
MHMP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

B.3 Bude zkvalitňována dopravně technická infrastruktura P

Náměty / Záměry:
- minimalizovat výjimky rozbíjející charakter zástavby obce (3 m odstup apod.)
- zkvalitnit zimní údržbu městské části

B.3.1 Zkvalitnit dopravní situaci v městské části
B.3.1.1 Realizovat dopravní generel Újezda nad Lesy
Spolupráce:
DK

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
v roce 2014 je v plánu realizace zón 30 km/hod. na severním Blatově

Náměty / Záměry:
- špatná dopravní situace v okolí pošty
- podporovat pěší docházku a dopravu autobusy
- ranní kolona aut do Běchovic - delší zelenou na hlavním tahu do Prahy
- přednostní pruh pro autobusy mezi Újezdem a Běchovicemi dle možností
- nedodržování dopravních předpisů ohledně parkování v obytných zónách (např. ul. Polešovická u 1. MŠ)
- parkování vysokých aut v těsné blízkosti přechodů na sídlišti
B.3.2 Zkvalitnit povrchy silnic
B.3.2.1 Opravit místní komunikace
Odpovědnost:
Roušal Josef

Spolupráce:
MHMP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
3500    

Popis / Komentář:
- v roce 2015 provedena souvislá oprava povrchu komunikace v ul. Chmelická
- říjen 2015 proběhla oprava povrchů v ul. Staroklánovická směrem k nádraží

Náměty / Záměry:
- např. Oplanská, Druhanická, Zaříčanská, Chotěnovská, Domanovická, Budčická, Kojická, Brzická, Hrádková, Kýnická, Chmelická, Lišická, komunikace na nádraží, Hodkovská, Novolhotská, Čekanovská, Blatov, Lozická,
- Oplanská, není odvodnění, sítě v zeleném pásu, nedodržena uliční čára a výška terénu, večer není dostatečně osvětlená,
- kvalita silnice u parku Blatov včetně úpravy průjezdu touto ulicí - návrh slepé ulice, popř. retardéry
- vybudovat kruhový objezd při opravě mostku Blatov
- častější opravy jednosměrek v návaznosti na ochranu chodců
- vybudovat neexistující ulici spojující ul. Borovskou a Budčickou (je používána chodci a auty)
- dokončit rekonstrukci ul. podél Rezidence and Wellness Blatov
B.3.3 Zvyšovat bezpečnost chodců
Náměty / Záměry:
- zvýšit bezpečnost v křižovatce Novosibřinská - Staroklánovická při odbočení vpravo ve směru do Prahy
- bezpečnost dětí při přecházení hlavní silnice u zastávky Rohožnická
- řešit nebezpečné přechody pro chodce
- obnovit staré nebo již neexistující přechody na sídlišti Rohožník
- více strážníků na přechodech z důvodu ochrany dětí při docházení do školy
B.3.3.1 Snížit hlavní silnici a vybudovat chodníky
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Realizace:
MHMP

Spolupráce:
OMI

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- chybí nájezdy na chodníky pro handicapované občany a pro kočárky
- v Zalešanské ul. a Chmelické ul. nejsou chodníky, špastný stav chodníků Čentická, Oplanská, Ochozská, Račiněveská, Lozická
- celkově podporovat zklidnění dopravy
- vybudovat kruhový objezd na křižovatce Lidl x Level
- zřídit přechod pro chodce přes ul. Starokolínská mezi ul. Plhovská a Račiněveská a přechod z Rohožnické do Velimské

B.4 Bude podporována cyklistická doprava

B.4.1 Budovat cyklostezky a cyklotrasy
B.4.1.1 Realizovat cyklogenerel
Spolupráce:
DK

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
realizace cyklostezky ul. Čentická v r. 2014

Náměty / Záměry:
- obousměrný provoz pro cyklisty ul Rápošovská a Čentická a dále dle možností
- vybudovat systém "chráněných" ulic pro pěší a cyklo

B.5 Bude se zkvalitňovat městská hromadná doprava

B.5.1 Spolupracovat se společností ROPID nad zkvalitňování dopravy
B.5.1.1 Podporovat autobusovou dopravu dle potřeb občanů
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Realizace:
ROPID

Spolupráce:
OŽPD

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
MČ Praha 21 nehradí provoz autobusových nebo vlakových linek.

Náměty / Záměry:
- zřídit školní autobus i pro další oblasti Újezda nad Lesy
- obnovit autobusovou linku č. 109 alespoň na Jarov
- přizpůsobit jízdní řády nejen mikrobusu 260 vlakům i z Kolína (odjezdy, příjezdy) a prodloužit dobu, kdy jezdí do večera
- zajistit MHD i pro oblast za Penny
- posunout stanici MHD - Újezd nad Lesy směr Běchovice směrem na východ ke křižovatce
- úprava příjezdů autobusů k vlakům do zastávky Praha - Klánovice (linky 251, 260, 303)
- prodloužit linku 260 až na okraj Blatova
- odjezd autobusu č. 251 ze zastávky na Rohožníku posunout o 5 minut dřív, aby se dal stihnout přestup na linku č. 303
- posílit linku 269
- zřídit automat na jízdenky na sídl. Rohožník

B.5.1.2 Podporovat další výstavu autobusových zastávek a jejich zkvalitňování
Odpovědnost:
Roušal Josef

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- v roce 2014 finance na projektovou dokumentace autobusových zastávek na hlavní
- v roce 2015 realizována výstavba autobusových zastávek na hlavní u 2. stupně MZŠ

Náměty / Záměry:
- dobudovat nástupní ostrůvky na Blatově
- opravit autobusovou zastávku Pilovská a udržovat její okolí (vysoká tráva, listí, stanoviště na tříděný odpad)
- posunout zastávku Blatov blíže k Běchovicím a vložit mezi ně novou
- chybí autobusová zastávku u Lidla směr Běchovice, u Penny
- špatný stav zastávky Újezd nad Lesy směr do Prahy

C. Vzdělávání a výchova

Náměty / Záměry:
- chybí školy pro vyšší vzdělávání

C.1 Budou zkvalitňovány mateřské školy a základní škola

Náměty / Záměry:
- zefektivnit rozhodovací a řídící proces na škole
- zkvalitnit výuku na 2. stupni ZŠ
- řešit možnou malou kapacitu v základní škole
- finančně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, odměňování pracovníků za mimořádné pracovní výkony, vybavení škol učebními pomůckami a školních zahrad
- pravidelná pomoc při údržbě školních zahrad
- zachovat prázdninový provoz v MŠ v měsíci červenec
- vytvořit na 2. st. ZŠ místnost pro odkládání kol a koloběžek
- zřídit přípravnou třídu ZŠ
- zajistit správce školního sportovního areálu
- vybavit ZŠ pomůckami pro sport
C.1.1 Zvyšovat bezpečnost v základní škole P
C.1.1.1 Vytvořit pozici vrátného v obou budovách základní školy
Odpovědnost:
Masarykova ZŠ

Realizace:
Masarykova ZŠ

Spolupráce:
OŠKMA21

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
služba vrátného je k dispozici od 1. 9. 2014 na obou dvou budovách MZŠ

C.1.2 Zvyšovat kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ P
C.1.2.1 Podporovat zvýšení počtu asistentů pro děti v MŠ a žáky v ZŠ
Odpovědnost:
I. Mateřská škola, Masarykova ZŠ, Mateřská škola Rohožník, Mateřská škola Sedmikráska, Mateřská škola Sluníčko

Spolupráce:
MHMP

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Popis / Komentář:
Magistrát hl. města Prahy každoročně vyhlašuje program pro ZŠ a MŠ z důvodu hrazení platů asistentů. Ředitelé škol tak mohou žádat finance na asistenty.

C.1.3 Vytvořit a udržet školní poradenské pracoviště v základní škole
C.1.3.1 Školní poradenské pracoviště
Odpovědnost:
Masarykova ZŠ

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Masarykova ZŠ uspěla v Operačním programu Praha- Adaptabilita: Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenského pracoviště. Dvouletý projekt je zahájen 1.9.2013.
Školní poradenské centrum pokračuje dále a od roku 2015 je plně financováno ze státního rozpočtu.

C.1.4 Zvyšovat kapacitu základní školy
C.1.4.1 Připravit projektovou dokumentaci pro navýšení kapacity základní školy a realizovat navýšení kapacity školní jídelny
Odpovědnost:
Roušal Josef

Spolupráce:
Masarykova ZŠ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
25000    

Popis / Komentář:
- dle demografické studie do roku 202,2 zpracované VŠE Praha, dojde k nárůstu žáků v základní škole, proto je nutno učinit opatření pro navýšení kapacity základní školy a školní jídelny
- v r. 2014 získala MČ dotaci MHMP ve výši 10 mil. Kč na rozšíření kapacity školní kuchyně v ZŠ (uskutečněna v letních měsících 2014)
v roce 2014 je v rozpočtu MČ částka 600 tis. Kč na projektovou přípravu rekonstrukce školní kuchyně a 500 tis. Kč na projektovou přípravu přístavby základní školy

C.1.5 Udržovat kapacitu mateřských škol
Popis / Komentář:
- dle demografické studie do roku 2022, zpracované VŠE Praha, dojde ke stagnaci v počtu dětí ve věku 3 - 6 let, z tohoto důvodu není plánováno další rozšiřování kapacit mateřských škol
- cílem je v budoucnu udržet kapacitu mateřských škol na současných 400 míst a dle možností spíše snižovat počet dětí na třídu ze současných 28 na 24

C.1.5.1 Podporovat soukromá zařízení k vykrytí nedostatečné kapacity MŠ
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Spolupráce:
Soukromé mateřské školy (hlídací centra)

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

C.1.5.2 Relizovat opatření k navýšení kapacit MŠ v roce 2013
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Realizace:
OMI

Spolupráce:
OŠKMA21

Roky realizace:
2012, 2013

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
od 1.9.2013 dojde k navýšení kapacity MŠ Sedmikráska, Lišická ul. o 56 míst a MŠ Sluníčko, v Masarykově ZŠ ul. Polesná o 22 míst

C.1.6 Analyzovat postup sloučení mateřských škol do jednoho právního subjektu
Popis / Komentář:
v roce 2012 vydala pracovní skupina k tomuto účelu jmenovaná RMČ Praha 21 negativní stanovisko

C.1.6.1 Zpracovat rozbor sloučení mateřských škol
Spolupráce:
PSMŠ

Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol a jejich ekonomkou bude Radě MČ Praha 21 předložen do června 2012 rozbor vedoucí k rozhodnutí, zda ze čtyř stávajících samostatných právních subjektů vytvořit jeden.

C.1.7 Podporovat výuku cizích jazyků
Náměty / Záměry:
- rozšíření výuky AJ v základní škole
- návaznost výuky AJ v předškolním a základním školství
C.1.7.1 Zpracovat koncepci výuky cizích jazyků v mateřských školách a v základní škole
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Spolupráce:
Helen Doron Early English, Soukromá mateřská škola KinderGarten

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

D. Volnočasové aktivity

Náměty / Záměry:
- rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy i pro děti, pomoc organizacím, spolupráce se základní školou a mateřskými školami
- v polyfunkčním domě Level zřídit kinosál
- zřídit stojany na kola v areálu základních škol
- vybudovat procházkovou pěšinu podél Běchovického potoka a dovysázet chybějící stromy s vytvořením souvislého pásu zeleně, ekologicky vyspravit koryto potoka
- přeměnit jeden chovný rybník na "koupací"
- zabezpečit vybudování památníku padlým v 1. sv. válce (ke 100. výročí)

D.1 Bude podporováno rozšíření volnočasových aktivit pro děti a dospělé P

Náměty / Záměry:
- chybí plavecký bazén,sportovní hala,bruslařská a hokejová aréna, paintball, lanové centrum v lese, posilovna
- využití přírodních podmínek pro bruslení
- budovat tratě in-line a cyklostezky
- počítačová klubovna
- pořádat finančně dostupné aktivity pro seniory
- vybudování parku pro seniory
- stále obnovovat knižní fond v místní knihovně
D.1.1 Realizovat aktivity pro dospělé a pro rodiny s dětmi
D.1.1.1 Rekonstruovat skautskou klubovnu na Rohožníku
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Realizace:
Roušal Josef

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- pozemek pod skautskou klubovnou MČ odkoupila od vlastníka za 1,7 mil. Kč, z důvodu havarijního stavu skautské klubovny musí dojít k její rekonstrukci
-2016 přiděleno 6000 tis. Kč na výstavbu skautské klubovny, probíhají jednání
2015 vydáno rozhodnutí o umístění stavby včetně stavebního povolení na rekonstrukci skautské klubovny
Pro rok 2016 požádáno o přidělení investiční dotace z rozpočtu HMP ve výši 6000 tis. Kč.
- vlastníkem budouvy je MČ Praha 21

D.1.1.2 Podílet se na fungování Centra pro rodinu
Spolupráce:
Neposeda, o.s.

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- Centrum pro rodinu působí v Lomecké ul., v budově, která není v dobrém stavu
- nutno řešit nové prostory

D.1.1.3 Podporovat volnočasové vzdělávání v Újezdské akademii volného času
Spolupráce:
KVA

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- Újezdská akademie volného času, vzdělávací cykly pořádá Komise volnočasových aktivit, zajišťuje odbornými lektory za cenu 250 Kč/8 přednášek

D.2 Bude řešen problém vandalismu

D.2.1 Řešit sociálně patologické jevy
Náměty / Záměry:
- kamerový systém v okolí obou budov základní školy
- oplotit pozemek MŠ Sedmikáska u vstupních prostor
- zvýšit dohled Městské policie
D.2.1.1 Vybudovat kamerový systém v okolí předškolních a školních zařízení
Odpovědnost:
Saitz Vladimír

Spolupráce:
Nedvěd Martin

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

D.2.1.2 Realizovat preventivní programy
Odpovědnost:
OSV

Spolupráce:
Masarykova ZŠ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- problém užívání návykových lítek
- zvýšit prevenci
- zaměřit se již na děti v mateřských školách a na žáky 1. stupně základní školy

D.3 Bude vybudováno komunitní centrum

Náměty / Záměry:
- vybudovat kostel
D.3.1 Vytvořit místo pro setkávání občanů a trávení volného času
Popis / Komentář:
zpracovat studii

D.3.1.1 Soustředit volnočasové a vzdělávací aktivity do komunitního centra
Odpovědnost:
Jakob Čechová Karla

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Náměty / Záměry:
- prostory pro setkávání neziskových organizací
- větší společenský sál i pro pořádání plesů
- kroužky pro děti i dospělé
- klub mládeže

D.4 Budou zkvalitňována veřejná hřiště a sportoviště

Náměty / Záměry:
- zanedbané dětské hřiště v Sudějovické ul.
- vybudovat sportoviště pro děti ve věku 12 - 15 let se záměrem MČ v ul. Druhanická
- podporovat využívání školního a fotbalového hřiště veřejností
- podporovat využívání tělocvičen veřejností ke sportování
- chybí veřejná prostranství, sportovní a odpočinkové plochy pro mládež a matky s dětmi na sídl. Rohožník
- chybí free artová zeď
- chybí kabiny na fotbalovém hřišti na Blatově
D.4.1 Podporovat bezpečnost cest
Popis / Komentář:
dostupnost sportovišť i školy na kole

D.4.1.1 Budovat trasy pro cyklisty
Realizace:
OMI

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2014 bude realizována cyklostezka Čentická, Objednána je studie proveditelnosti cyklostezky navazující na Čentickou – přes Polesnou, hlavní silnici Starokolínskou, Rápošovskou do Staroújezdské. Je objednán projekt vč. inženýringu na cyklostezku podél ulici Staroklánovická (navázání na Čentickou směrem k nádraží Klánovice).

Náměty / Záměry:
- dbát na dobrou dostupnost sportovišť i školy na kole
D.4.2 Zvýšit dohled a bezpečnost na multifunkčním hřišti ul. Čentická
D.4.2.1 Eliminovat devastaci hřiště
Odpovědnost:
MP

Spolupráce:
OSV

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- spolupráce s občanským sdružením Neposeda
- vybudování kamerového systému
- nepořádek na hřišti v lesíku sídl. Rohožník

E. Zdravotnictví a Sociální politika

Náměty / Záměry:
- podpořit zřízení pohotovostní lékárny
- špatně dostupná lékařská pohotovost

E.1 Budou zkvalitňovány sociální služby P

Náměty / Záměry:
- chybí pečovatelský dům
- podporovat terénní služby
- více informací pečujícím rodinám a seniory
- zvýšení kapacity lékařských zařízení (zejména specialistů), aby odpovídala počtu obyvatel
E.1.1 Budou pořádány programy ze zaměřením na zdravý životní styl
E.1.1.1 Den zdraví
Odpovědnost:
Lipanovičová Radka

Realizace:
OSV

Spolupráce:
OŠKMA21

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
100    

Popis / Komentář:
- spolupráce s místními spolky
- spolupráce s místními podnikateli
- zaměření na osvětu ke zdravému životnímu stylu

E.1.1.2 Aktivní odpoledne pro všechny
Odpovědnost:
Lipanovičová Radka

Realizace:
OSV

Spolupráce:
KSPZ

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- zaměřeno na podporu sportu ke zdraví, zábavy a osvěty

E.1.2 Zajistit péči o seniora
E.1.2.1 Vybudovat Domov pro seniory
Odpovědnost:
OSV

Realizace:
OMI

Roky realizace:
2014, 2015

Popis / Komentář:
Snažit se podporovat rodiny při péči o seniora v domácím prostředí. V případě, že toto není možné, podporovat tzv. Domovinky (školka pro seniory) nebo Domov pro seniory s celodenním pobytem

E.1.3 Podporovat péči o rodinného příslušníka v rodinném prostředí
E.1.3.1 Podpora sociálních služeb
Odpovědnost:
OSV

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Finanční prostředky jsou převážně čerpány na poskytování pečovatelské služby (provozní a mzdové náklady)

Náměty / Záměry:
- zvyšovat počet terénních pracovnic
E.1.3.2 Podpora odlehčovací služby pro rodiny pečující o svého seniora
Odpovědnost:
Lipanovičová Radka

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
odlehčovací služba pro občany Újezda nad Lesy je zajišťována Centrem sociálních služeb Běchovice, které je finančně podpoováno z rozpočtu MČ

E.1.3.3 Zvýšit počet terénních sociálních pracovníků
Odpovědnost:
Lipanovičová Radka

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

F. Životní prostředí

F.1 Bude zlepšováno životní prostředí

Náměty / Záměry:
- kontrola pejskařů městskou policií - neuklizené psí exkrementy
- městská část je zatížena hlukem (sekačky ve svátek a neděli, hluk z restaurace u Rohožníku po 22. hodině)
- působit na občany v uklízení psích exkrementů a zákazu volného pobíhání psů
- zvýšená prašnost v městské části
- někteří občané topí pevnými palivy a obtěžují tak okolí kouřem a smogem
- pálení plastu a odpadu
- stanovit pravidla pro pohyb koní v lese, např. podíl na údržbě
- vytvořit izolační pás zeleně podél hlavní silnice
- více financí do životního prostředí, sledování a využívání dotací
- ochrana zeleně a dřevin v zahradách
- ochrana povrchových a podzemní vod
- vyřešit vtok fekálií do rybníka na Blatově
- zabezpečit padání a rozšiřování břehů rybníku v ul. Dubinská
- větší zapojení občanů do údržby předzahrádek, ulic....formou dobrovolnictví
F.1.1 Chránit a poznávat lesní a zelené plochy P
Popis / Komentář:
- neukázněné parkování na nezastavěných parcelách a na volných pozemcích
- nepovolené vyvážení rostlinného odpadu do lesa
- parkování v lese
- nezastavovat plochy zeleně
- včasné sekání zelených ploch
- devastování zelených pásů v ulicích vlivem nedostatečné šíře komunikací

F.1.1.1 Realizovat osvětové akce se zaměřením na životní prostředí
Odpovědnost:
Březina Roman

Realizace:
OŽPD

Spolupráce:
KŽP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
140    

Popis / Komentář:
- každým rokem pořádat kampaň Den Země ve spolupráci se školami, místními spolky a podnikateli
- zapojit občany do dobrovolnických aktivit

F.1.1.2 Spolupracovat s Lesy ČR a Lesy hl. města Prahy
Spolupráce:
OŽPD

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Náměty / Záměry:
- poškozování lesa těžbou dřeva, cesty jsou po těžbě zničené
- neupravenost lesní plochy na konečné autobusu na Rohožníku
- používat ruční techniku
- kontrolovat plán kácení
- zmenšení vykácených ploch
- doplnit turistické značení v lese
- iniciovat zrušení dosud platné smlouvy o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a investorem golfu
F.1.1.3 Naučná stezka Lesní galerie aneb Klánovickým lesem krok za krokem
Odpovědnost:
Újezdský STROM

Realizace:
Újezdský STROM

Spolupráce:
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Praha 21

Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Lesní galerie I byla otevřena v květnu 2012. Realizace Lesní galerie II byla ukončena v březnu 2014 z Revolvingového fondu MŽP na základě úspěšného grantu podaného občanským sdružením Újezdský STROM. Celkem má stezka 90 informačních tabulí, 5 po městské části a odpočinková místa.

F.1.2 Zkvalitnit infrastrukturu P
F.1.2.1 Dobudovat a opravit kanalizaci v celé městské části
Spolupráce:
OMI

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- po vybudování kanalizace osázet podél silnic zelené pásy a vystavět chodníky
- kanalizace je financována Magistrátem HMP
- snažit se o odstranění výtoku kanalizace do lesa (pokračování ul. Velimská a Soběšínská)
- odsranit problém se zapáchající kanalizací - nová Sibřina

F.1.3 Vysazovat zeleň
Náměty / Záměry:
- vysazovat stromy podél silnice
F.1.3.1 Revitalizovat veřejná prostranství výsadbou stromů
Odpovědnost:
Březina Roman

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

F.1.4 Udržovat upravenou městskou část
F.1.4.1 Dbát na čistotu a úpravnost městské části
Spolupráce:
KŽP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- motivovat občany k dobrovolnictví při péči o travnaté pozemky nejen v majetku městské části
- pravidelné sekání zelených ploch
- působit na mládež proti vandalismu
- zapojit nejen mládež do úklidu městské části
- nepořádek okolo autobusové smyčky na Rohožníku
- dbát na úklid kolem kontejnerů a podél silnic

G. Občanská vybavenost, podpora podnikání

Náměty / Záměry:
- chybí centrum pro setkávání mládeže
- neexistence hlavního náměstí - místa pro obchody,setkávání lidí,lepší umístění pošty atd.
- dlouhodobá zanedbanost občanské vybavenosti,
- malá možnost pracovních příležitostí
- chybí služby pro občany (čistírna oděvů, opravna obuvi)
- vybudovat levné jednopokojové byty pro seniory
- zřízení bankomatu na sídl. Rohožník
- špatná roznášková služba pošty (Újezdský zpravodaj)
- zavedení orientačních (modrých) čísel domů

G.1 Bude zahájena spolupráce s podnikateli v MČ

G.1.1 Zapojit podnikatele do rozvoje městské části
G.1.1.1 Pořádat společná setkání ke zvýšení informovanosti o záměrech městské části
Odpovědnost:
Voříšková Zuzana

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Finance 2015 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- kulaté stoly k díčím záměrům MČ
- spolupráce na investičních i neinvestičních akcích MČ
*