*
 • naše weby..
 • ..
 • .
pixel
 


Znak Praha 07
Praha 07
www stránky

Zdravá městská část
web Zdravá MČ
Politik programu Zdravá MČ
Ing. Jakob Hurrle
Telefon
+420 770 125 246
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Bc. Ondřej Kolínský MSc.
Telefon
+420 773 193 823
E-mail
úvodní stránkaPraha 07 › Očima lidí  

Praha 07

i
tisk
Nápověda: Rozhodování,města/obce/regionu by se mělo opírat o názory široké veřejnosti.... >>

Očima lidí

Největší priority
 • Informace nejsou aktualizovány po anketě

  "10P" - Praha 07 - Největší priority definované 22.11.2017 (Očima lidí)
  • BUDE SE ŘEŠIT PROSTUPNOST A ROZVOJ NÁDRAŽÍ BUBNY + DOČASNÉ PROPOJENÍ - LÁVKA
  • Bude stanovena koncepce oživení a ozelenění Holešovické tržnice
  • BUDE SNAHA O REVITALIZACI PROSTORU MEZI VLTAVOU, ULICÍ U VODY A ČESKÝMI PŘÍSTAVY, A. S.
  • BUDE SE EFEKTIVNĚJI VYUŽÍVAT VÝSTAVIŠTĚ + HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE PRO KULTURU
  • BUDE SNIŽOVÁNO ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
  • BUDE SE PRACOVAT NA MOŽNOSTI REGULACE NADMĚRNÉHO HLUKU
  • BUDOU SE ROZŠIŘOVAT PĚŠÍ ZÓNY
  • BUDE SE ŘEŠIT CHYBĚJÍCÍ POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: DOMOV PRO SENIORY, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
 • ..více
Plánování s veřejností
*