• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 07

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 07Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 2016-2022
2.3 Podporovat občanskou společnost a komunitní život viz dokument »
3.1 Stanovit jasná pravidla rozvoje, urbanismu, architektury (především rozvojových a transformačních oblastí) viz dokument »
3.3 Podporovat kultivaci veřejného prostoru, prostupnost území a odstraňování bariér viz dokument »
5.1 Zajistit řádné a efektivní hospodaření s majetkem viz dokument »
5.3 Vytvořit přátelský úřad a otevřenou radnici viz dokument »
5.4 Zdokonalit procesy a zavést systém řízení kvality viz dokument »
5.5 Zajistit prosazování zájmů městské části, podpořit partnerství a spolupráci viz dokument »
5.6 Zdravé finanční řízení viz dokument »
TISK
i