• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 07

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 07Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 2016-2022
3.1 Stanovit jasná pravidla rozvoje, urbanismu, architektury (především rozvojových a transformačních oblastí) viz dokument »
4.5 Připravit MČ na adaptaci na změny klimatu, zlepšit systém nakládání s odpady viz dokument »
TISK
i