• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země 2018

23. 4. 2018
Tématem letošního Dne Země byli ptáci. Děti hledaly v parku podle mapy ptačí vajíčka a v nich ukryté nápovědy, podle kterých měly najít správného ptáka. O něm si potom přečetly krátké povídání a sestavily jednoduchý plakát, který potom předvedly spolužákům. Skládaly origami nebo tangram do tvaru ptáka. Luštily šifry, aby se dozvěděly, který pták je letos vyhlášen Českou ornitologickou společností ptákem roku. Nakonec je pan sokolník seznámil s výcvikem dravců a sov v parku.
Od rána od 8 do 10 hod budou v parku u školy pro děti probíhat soutěže, budou připravena různá stanoviště, kde se budou plnit úkoly.
Ty budou tematicky zaměřena na přírodu, chov a výcvik dravého ptactva, drobné ptáci volně žijící v naší přírodě.
Např. sestavování tangramů různých druhů ptáků.

Od 10 - 11 – 1.+2.tř.
Od 11 – 12 – 3. – 5.tř.
Názorná akční ukázka chovu a výcviku dravců a sov, jejich životem, lovem u nás a úlohou v přírodě  – pan Ondřej Semecký

Foto/Obrázek
TISK
i