• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravý úsměv

9. 5. 2018
V dubnu 2018 budou probíhat semináře s názvem Zdravý úsměv pro děti z MŠ a pro děti z dětského domova RADOST. Projekt si klade za cíl naučit děti předškolního a školního věku, jejich rodiče a vychovatele správné technice čištění chrupu formou přijatelnou pro uvedené věkové kategorie.

Děti budou k modelům zoubků zvířátek přiřazovat zdravé a nezdravé potraviny pro zuby, na modelech si vyzkouší správnou techniku čištění zubů a dozví se, jak vzniká zubní kaz. Výuka bude probíhat pod odborným dohledem studentek v bakalářském studiu oboru hygienistka 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Na podzim letošního roku bude probíhat několik setkání pro širokou veřejnost. Městská část oslovila výživovou poradkyni ohledně organizace cyklu besed týkajících se zdravého stravování. Cílovou skupinou jsou děti, senioři, občané – a hlavně ženy, které nejvíce ovlivňují kvalitu stravování v rodinách. Projekt má pomoci občanům všech věkových kategorií při snaze o zdravý životní styl a osvojení si správných postupů ke zlepšení kvality života svého i svých blízkých. Vhodné stravování je totiž nejdůležitějším aspektem pro celkový dobrý stav organismu.
Příloha
TISK
i