• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak Praha-Dolní Měcholupy
Praha-Dolní Měcholupy
www stránky
Zdravá městská část
web Zdravá MČ
Politik programu Zdravá MČ
Bc. Jana Doláková
Telefon +420 737 270 882
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Barbora Dubská
Telefon +420 272 706 441
E-mail

Praha-Dolní Měcholupy

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Dolní Měcholupy (2018-2019)

Nová klubovna pro seniory

Popis / Komentář:
V současné době probíhá výstavba komunitního centra při rekonstrukci zázemí Sportovního klubu Dolní Měcholupy.

Náměty / Záměry:
Usnesením zastupitelstva číslo 42/10 ze dne 14. 5 2018 bylo rozhodnuto o přistoupení MČ k rekonstrukci zázemí SK Dolní Měcholupy. SK DM přenechalo část svých pozemků městské části. Na tomto pozemku vzniknou nové prostory pro Leonardo, z.s. a Seniři ČR.

Obchvat Dolních Měcholup

Popis / Komentář:
V současné době probíhá na MHMP příprava projektu pro územní řízení. Zjišťovací řízení EIA proběhlo.

Obnovení historických cest

Okamžitá reakce semaforu u školy

Popis / Komentář:
3. 12. 2018 obdržela městská část kladné vyjádření z MHMP k zabezpečení přechodu pro chodce. Bude instalováno monitorovací zařízení sledující průjezd vozidel na červenou. Postoupeno k vyřízení TSK.

Náměty / Záměry:
MČ podala žádost na MHMP - zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u ZŠ Kutnohorská

Osazení cyklostezky mobiliářem

Popis / Komentář:
V sobotu 6. 4. 2019 byly podél cyklostezky umístěny nové dřevěné lavičky.

Řešení křížení cyklostezky s ulicí Slatiny

Řešit pobyt bezdomovců v MČ

Popis / Komentář:
Dle zprávy MP ke dni 10. 10. 2018 v Dolních Měcholupech přebývá 11 osob bez trvalého přístřeší, z toho 6 osob zcela bez přístřeší, 5 osob dlouhodobě žije v opuštěném objektu.
Dle zprávy MP ke dni 18. 12. 2018 v Dolních Měcholupech přebývájí již pouze 2 osoby zcela bez přístřeší, ostatní beze změny.
Září 2019 - nejsou evidovány žádné osoby trvale bez přístřeší.
Leden 2020 - MP eviduje 1 osobu trvale bez přístřeší na území MČ.

Náměty / Záměry:
Městská policie ve spolupráci s odborem sociální péče Prahy 15 provádí pravidelné kontroly bezdomovců.
MP intenzivně pracuje na snižování počtu osob bez domova v MČ.

Snížení hluku na Kutnohorské

Popis / Komentář:
V prosinci 2018 proběhla schůzka se zástupci TSK, kde MČ podala připomínky k projektu (přechody, chodníky...). V současné době probíhá příprava projektu pro stavební řízení.

Náměty / Záměry:
Plánovaná rekonstrukce Kutnohorské ulice - pokládka tichého asfaltu, snížení hluku o 3dB.

Vyčistit tůň a rybníček

Popis / Komentář:
Rybníček na návsi je čištěn pravidelně po vegetační době od rákosu.

Zachovat ZŠ Kutnohorská

Popis / Komentář:
Současné vedení MČ neplánuje zrušení ZŠ Kutnohorská.

TISK
i