• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Dolní Měcholupy

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha-Dolní MěcholupyPlán podpory rozvoje sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021)
1.1 Získání všeobecného pohybového základu a zajištění všestranného pohybového rozvoje viz dokument »
1.2 Vytvoření kladného vztahu k pravidelnému tréninku viz dokument »
1.3 Dostatečná motivace při tréninku viz dokument »
1.4 Údržba, obnova a modernizace stávajících sportovních zařízení pro děti a mládež i dospělé, zachování pořádání tradičních akcí, jako je např. Velká Měcholupská, Měcholupská šlapka a další akce viz dokument »
1.5 Iniciace a podpora nových sportovních akcí, událostí, soutěží, turnajů apod. viz dokument »
1.6 Udržení či rozšíření stávající nabídky mimoškolních kroužků v rámci základní školy viz dokument »
1.7 Podílení se na financování činnosti sportovních spolků a organizací viz dokument »
1.8 Zapojení dětí a mládeže do pohybových a zájmových kroužků se sportovní tématikou, podpora talentovaných mladých sportovců viz dokument »
2.1 Zapojit co nejvíce občanů do sportovní činnosti (rozšíření aktivit pro osoby seniorského věku) viz dokument »
2.2 Získat a vyškolit ochotné a vzdělané cvičitele pro zdraví pohyb v hale, tělocvičně, hřištích a v přírodě viz dokument »
2.3 Podporovat rozvoj sportovních spolků, klubů, zájmových organizací a sdružení (především se jedná o finanční podporu a spolupodílení se na organizaci sportovních aktivit) viz dokument »
2.5 Vybudovat nové potřebné, využitelné prostory - realizace stavby „Centra sportu Dolní Měcholupy“ viz dokument »
2.6 Ovlivňovat hodnotovou orientaci dětí, mládeže a dospělých ve smyslu jejich životního stylu a uplatnění pravidelné, přiměřené sportovní aktivity viz dokument »
2.7 Vytvořit kvalitní a dostupné možnosti sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie viz dokument »
2.8 Podporovat stávající rekreační pohybové aktivity jako je chůze, cyklistika, rekreační sport pro všechny v tělocvičně, v hale, na hřištích a v přírodě viz dokument »
2.9 Zajistit větší propagaci možností aktivního trávení volného času (aktualizace údajů o sportovních spolcích a organizacích na k tomu určených webových stránkách, aktualizovat volnočasové aktivity nejen v městské části Dolní Měcholupy, ale i v okolí, poskytnout možnosti spolků v oblasti propagace nabídky aktivit a akcí široké veřejnosti) viz dokument »
3.1 Obnova a rozvoj školní sportovní infrastruktury a vybavení viz dokument »
3.2 Obnova a rozvoj ostatních sportovních zařízení ve vlastnictví městské části viz dokument »
3.3 Dostavba nového sportovního zázemí „Centrum sportu Dolní Měcholupy“ včetně areálových úprav, místo původního objektu, který byl již za svou životností viz dokument »
3.4 Modernizace a rozvoj sportovních zařízení a vybavení místních sportovních spolků a organizací viz dokument »
3.5 Individuální dotace města pro sportovní spolky a organizace viz dokument »
3.6 Rekonstrukce fotbalového hřiště (přírodního trávníku, hřiště s umělou trávou a blízkého okolí) viz dokument »
TISK
i