• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Libuš

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2018-2019)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Komunikace s veřejností
01 Počet veřejných projednání s občany (návrhy ovlivňující významně život obyvatel: např. veřejné stavební akce, životní prostředí, aktualizace komunitního plánu) Počet Sochůrek Jindřich
x02 Procentní vyjádření počtu návrhů projektů projednaných s veřejností Procenta Sochůrek Jindřich
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Zapojení mládeže do života města
03 Počet zrealizovaných návrhů opatření v rámci projektu Bezpečná cesta do školy Počet Rusiňáková Anna
04 Počet zrealizovaných námětů žákovského zastupitelstva Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Osvěta a informovanost v oblasti péče o zdraví
05 Počet osvětových akcí Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní služby pro seniory
06 Počet různých druhů služeb pro seniory (vzdělávání seniorů, místní lékaři, pečovatelská služba, Klub SENIOR, Dům s chráněnými byty) Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro sport a volný čas
08 Plocha volně dostupných sportovišť pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Plocha v m2 Pichová Šárka
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Technický stav škol
11 Počet projektů ke zlepšení technického stavu škol počet Pichová Šárka
12 Objem financí pro školy z rozpočtu městské části se nebude zmenšovat procent z celkového rozpočtu MČ
x11 Počet grantů k získání externích financí pro školy se bude zvyšovat počet získaných grantů
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro kulturní činnost
09 Počet volnočasových aktivit Klubu Junior se nebude zmenšovat počet
10 Počet organizátorů kulturních akcí Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Čistota veřejných prostranství
13 Počet vyřešených podnětů v rámci počtu podnětů % Rusiňáková Anna
14 Množství tříděného odpadu kg za 1 měsíc na jednoho občana Rusiňáková Anna
x13 Počet podnětů a počet vyřešených podnětů Počet Rusiňáková Anna
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Zklidňování dopravy
15 Celková délka komunikací s limitem 30 km/hod Km Rusiňáková Anna

..archiv show
Dobrá praxe
Praha-Libuš: Multikulturní soužití v městské části
MČ Praha Libuš je multikulturním společenstvím. Soužití různých etnik přináší problémy, které v Libuši eliminují vzdělávacími semináři - k legislativě, daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, hygienickým a bezpečnostním předpisům či k marketingu. Kromě odborných témat si lidé navzájem představují typické prvky jednotlivých kultur např. v oblasti gastronomie, oděvních tradic, hudební historie i současnosti, předvádějí staré zvyky a obyčeje, aby se vzájemným poznáváním předcházelo zbytečnému nepochopení jednotlivých minorit.

Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části Kulaté razítko
Vypracování strategické dokumentace pro udržitelnou komunální energetiku

Praha-Libuš: Zapojování menšinové komunity Kulaté razítko
Možnosti spolupráce s vietnamskou komunitou ověřené praxí v rámci městské části Praha-Libuš.

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
Děti si mj. názorně ověřily svou schopnost zpracovat projekt a představit jej jak před rodičovskou veřejností, tak jej obhájit před expertní pracovní skupinou pro oblast dopravy.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i