*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Praha-Libuš
Praha-Libuš
www stránky

Zdravá městská část
web Zdravá MČ
Politik programu Zdravá MČ
Mgr. Jiří Koubek
Telefon
+420 261 711 380
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Bc. Petr Borský
Telefon
+420 244 021 429
E-mail
úvodní stránkaPraha-Libuš › Měření úspěchů  

Praha-Libuš

i
tisk
Nápověda: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... >>

Měření úspěchů

Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha - Libuš a Písnice (2018-2019)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Komunikace s veřejností
01 Počet veřejných projednání s občany (návrhy ovlivňující významně život obyvatel: např. veřejné stavební akce, životní prostředí, aktualizace komunintního plánu) Počet Sochůrek Jindřich
x02 Procentní vyjádření počtu návrhů projektů projednaných s veřejností Procenta Sochůrek Jindřich

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Zapojení mládeže do života města
03 Počet zrealizovaných návrhů opatření v rámci projektu Bezpečná cesta do školy Počet Rusiňáková Anna
04 Počet zrealizovaných námětů žákovského zastupitelstva Počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Osvěta a informovanost v oblasti péče o zdraví
05 Počet osvětových akcí Počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní služby pro seniory
06 Počet různých druhů služeb pro seniory (vzdělávání seniorů, místní lékaři, pečovatelská služba, Klub SENIOR, Dům s chráněnými byty) Počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro sport a volný čas
08 Plocha volně dostupných sportovišť pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Plocha v m2 Pichová Šárka

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Technický stav škol
11 Počet projektů ke zlepšení technického stavu škol počet Pichová Šárka
12 Objem financí pro školy z rozpočtu městské části se nebude zmenšovat procent z celkového rozpočtu MČ
x11 Počet grantů k získání externích financí pro školy se bude zvyšovat počet získaných grantů

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro kulturní činnost
09 Počet volnočasových aktivit Klubu Junior se nebude zmenšovat počet
10 Počet organizátorů kulturních akcí Počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Čistota veřejných prostranství
13 Počet vyřešených podnětů v rámci počtu podnětů % Rusiňáková Anna
14 Množství tříděného odpadu kg za 1 měsíc na jednoho občana Rusiňáková Anna
x13 Počet podnětů a počet vyřešených podnětů Počet Rusiňáková Anna

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Zklidňování dopravy
15 Celková délka komunikací s limitem 30 km/hod Km Rusiňáková Anna


..archiv show
Dobrá praxe
Praha-Libuš: Multikulturní soužití v městské části
MČ Praha Libuš je multikulturním společenstvím. Soužití různých etnik přináší problémy, které v Libuši eliminují vzdělávacími semináři - k legislativě, daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, hygienickým a bezpečnostním předpisům či k marketingu. Kromě odborných témat si lidé navzájem představují typické prvky jednotlivých kultur např. v oblasti gastronomie, oděvních tradic, hudební historie i současnosti, předvádějí staré zvyky a obyčeje, aby se vzájemným poznáváním předcházelo zbytečnému nepochopení jednotlivých minorit.

Praha-Libuš: Energetická koncepce městské části Kulaté razítko
Vypracování strategické dokumentace pro udržitelnou komunální energetiku

Praha-Libuš: Zapojování menšinové komunity Kulaté razítko
Možnosti spolupráce s vietnamskou komunitou ověřené praxí v rámci městské části Praha-Libuš.

Praha-Libuš: Komise Zdravé městské části
Z původních neformálních pracovních skupin složených z občanů vznikla Komise, kterou Rada MČ jmenovala svým poradním orgánem pro realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva
Děti si mj. názorně ověřily svou schopnost zpracovat projekt a představit jej jak před rodičovskou veřejností, tak jej obhájit před expertní pracovní skupinou pro oblast dopravy.
Indikátory ke Společným tématům
*