• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Libuš › Komunitní plánování  

Praha-Libuš

i
tisk
Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +

"10P" - Praha-Libuš - Největší priority definované 23.4.2018 (Očima lidí)

  2018 2019
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vytvořit přirozené centrum obce
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zajistit uzemní rozvoj v okolí metra D
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Revitalizovat náměstíčko v Písnici (možnost kulturních akcí, trhy)
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vytvořit parkovací kapacity u metra D
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vybudovat chodník mezi sídlištěm Písnice a starou Písnici
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Převést ulici Okrová do veřejné správy
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zvýšit četnost odvozu separovaného odpadu
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vybudovat tělocvičnu při písnické škole - komunitní centrum ve staré Písnici
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zřídit stálý kulturně-společenský prostor na Libuši
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zajistit klidovou zónu MČ – oblast Na Jezerách (místo výstavby multifunkčního hřiště)
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha-Libuš a Písnice (2018-2019)

Všechny dosavadní komunitní plány a 10P

TISK
i