*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Praha-Libuš
Praha-Libuš
www stránky

Zdravá městská část
web Zdravá MČ
Politik programu Zdravá MČ
Mgr. Jiří Koubek
Telefon
+420 261 711 380
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Bc. Petr Borský
Telefon
+420 244 021 429
E-mail
úvodní stránkaPraha-LibušSpolečná témata › Udržitelná energetika  

Praha-Libuš

i
tisk
 

Udržitelná energetika

Rok:  2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Indikátor Jednotka 2008

1. Úspory v domácnosti

Praha-Libuš

1.2 Dotační systém na podporu OZE a energetických úspor

Existence a využití dotačního systému na úrovni města či obce zaměřeného na OZE a úspory energie vysvětlivka >>
Ano/Ne Ne

2. Plánování

Praha-Libuš

2.1 Energetický management

Existence energetického managementu na úrovni města či obce vysvětlivka >>
Ano/Ne Ano

3. Spotřeba energie - budovy v majetku města (bytové a nebytové) a veř. osvětlení

Praha-Libuš

3.1 Spotřeba tepla

Spotřeba tepla ve veřejných budovách na jednotku plochy vysvětlivka >>
kWh/m2/rok 236,1
Praha-Libuš

3.2 Spotřeba elektrické energie veřejné budovy

Spotřeba elektrické energie ve veřejných budovách na jednotku plochy vysvětlivka >>
kWh/m2/rok 29,4
Praha-Libuš

3.3 Spotřeba elektrické energie - veřejné osvětlení

Spotřeba elektrické energie v rámci veřejného osvětlení na délku sítě osvětlení. vysvětlivka >>
kWh/m/rok 8,8

4. Ekonomická náročnost

Praha-Libuš

4.1 Výdaje za teplo a elektrickou energii na vytápění

Výdaje za teplo a elektrickou energii na vytápění na jednotku plochy budov ve vlastnictví města vysvětlivka >>
Kč/(m2.rok) 279,8
Praha-Libuš

4.2 Úspory energie

Úspory energie realizované v aktuálním roce v budovách ve vlastnictví města vysvětlivka >>
MWh 2,9
Praha-Libuš

4.3.1 Maloobchodní cena elektřiny

Jednotková cena energie bez DPH vysvětlivka >>
Kč/MWh 4 126,0
Praha-Libuš

4.3.3 Cena tepla z CZT

Jednotková cena energie bez DPH vysvětlivka >>
Kč/GJ 346,0
Praha-Libuš

4.3.5 Maloobchodní cena zemního plynu

Jednotková cena energie bez DPH vysvětlivka >>
Kč/MWh 1 035,0

5. Využívání OZE

Praha-Libuš

5.1 Obnovitelné zdroje energie

Podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů vysvětlivka >>
% 0,0

7. Vzdělávání a osvěta

Praha-Libuš

7.1 Osvětové kampaně zaměřené na energetiku

Zapojení se do osvětových kampaní a programů zaměřených na energetiku vysvětlivka >>
Ano/Ne Ano
*