• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Slivenec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha-SlivenecStrategický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec [akt. 2018]
A.1 Respektovat stávající územní plán i s jeho plochami pro rozvoj (i potenciálními) viz dokument »
A.2 Udržet nízkopodlažní zástavbu (maximálně 2 patra a podkroví) viz dokument »
A.3 Dbát na zvýšení podílu developerů na rozvoji obce viz dokument »
B.1 Zajištění efektivního využití movitého majetku obce viz dokument »
B.2 Zajištění efektivního využití nemovitého majetku obce viz dokument »
B.3 Zajištění efektivního využití lidských zdrojů placených obcí viz dokument »
B.4 Posuzování a případné zmírňování rizik možných budoucích plateb z obecního rozpočtu, které by nemusely být zaplaceny v případě včasného řešení situace (např. obecní majetek na cizím pozemku) viz dokument »
B.5 Aktivní podílení se na majetkovém vyrovnání státu a církví viz dokument »
B.6 Získávání finančních zdrojů viz dokument »
C.1 Stálé zlepšování práce Úřadu městské části viz dokument »
C.2 Efektivně komunikovat s občany (např. prostřednictvím časopisu, internetu a setkání se zastupiteli) viz dokument »
C.3 Zveřejňovat veřejné zakázky na internetu viz dokument »
C.4 Rozšiřovat nabídku nových služeb viz dokument »
C.5 Naplňování Aarhuské úmluvy účastí veřejnosti na plánovacích procesech viz dokument »
C.6 Kontrola plnění strategického plánu probíhá pravidelně v rámci práce kontrolního výboru. Každá verze strategického plánu je označena datem schválení a je archivována alespoň po dobu 4 let. Nová verze se zveřejní do týdne od schválení viz dokument »
D.1 Docílit úrovně infrastruktury současných standardů pro 21. století (pro Prahu) viz dokument »
E.4 Zlepšovat systém pravidelné očisty ulic a veřejných prostranství viz dokument »
G.9 Zajišťovat preventivní opatření pro ochranu majetku před přírodními živly viz dokument »
H.2 Podpora kvalitní, pestré výuky, kroužků, sportovních akcí viz dokument »
I.2 Využití ploch v obecním majetku pro výstavbu sportovišť viz dokument »
I.3 Získávat od developerů další plochy pro sportovní činnost a hřiště viz dokument »
I.4 Podpora organizovaného sportu v MČ, podpora a spolupráce s AFK Slivenec, podpora obnovy Sokola příp. dalších sportovních organizací viz dokument »
K.2 Rozvoj a podpora společenského života v Holyni i ve Slivenci viz dokument »
K.3 Pokračovat ve spolupráci se spolky, sdruženími, občanskými aktivitami, podporovat jejich rozvoj a vzrůstající počet viz dokument »
TISK
i