• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Slivenec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha-SlivenecStrategický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec [akt. 2018]
E.1 Zajištění stálé údržby veřejných ploch viz dokument »
E.2 Zajištění úklidu odpadků na území obce viz dokument »
E.3 Zajišťování údržby majetku obce (např. lavičky, hřiště, budovy, zastávky) viz dokument »
E.4 Zlepšovat systém pravidelné očisty ulic a veřejných prostranství viz dokument »
F.1 Chránit obyvatele před hlukem viz dokument »
F.2 Zlepšovat kvalitu ovzduší v obci (např. omezením spalování tuhých paliv, úklidem prachu z komunikací nebo zklidněním dopravy) viz dokument »
F.3 Zamezovat znečišťování životního prostředí odpadními vodami z domácností viz dokument »
F.6 Zvyšovat podíl zeleně (nové plochy zeleně, biokoridory) viz dokument »
F.7 Zajistit kvalitní údržbu zeleně na území obce viz dokument »
F.8 Pečovat o obecní louku, biocentrum a biokoridory viz dokument »
G.5 Zvyšovat prostupnost krajiny pomocí nových cest viz dokument »
TISK
i