• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-Slivenec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha-SlivenecStrategický plán rozvoje MČ Praha-Slivenec [akt. 2018]
H.2 Podpora kvalitní, pestré výuky, kroužků, sportovních akcí viz dokument »
H.3 Podpora mateřského centra a aktivit pro předškolní děti viz dokument »
H.5 Školu brát jako komunitní školu, propojovat akce školy a městské části viz dokument »
I.1 Zajišťování kvalitních možností pro sportovní vyžití a volný čas viz dokument »
K.1 Obnova a rekonstrukce stávajících kulturních památek a prostorů, dobudování dalších viz dokument »
K.2 Rozvoj a podpora společenského života v Holyni i ve Slivenci viz dokument »
K.4 Podpora a rozvoj veřejné knihovny a pokračovat v nastoupeném trendu knihovny jako kulturního středobodu viz dokument »
TISK
i