• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 2018 2019
Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019) 2019 --
Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018) 2018 2021
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024 2020 2024
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 2021 2030
Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020 2013 2020
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Koncepce příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (2020) 2020 --
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017) 2017 2030
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016) 2017 2019
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017 2017 2026
Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020] 2019 2021
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019) 2019 2030
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) 2008 --
Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019 2017 2019
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018) 2018 2020
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017) 2017 2030
Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030 2020 2030
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021) 2021 2030
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018) 2018 --
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 33

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021 2020 2021
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025 2019 2025
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024 2020 2024
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023 2019 2023
Dokumentů: 8

Celkem dokumentů: 43


..archiv show
TISK
i