• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země 2010 Prostějov

26. 4. 2010
15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010 na náměstí TGM od 8.30 do 13.00 hod. v Prostějově

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Malí i dospělí návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas a hudební skupina Old Brown Shoes.
Velmi kladně hodnotili návštěvníci ekojarmarku ukázku výcviku psů.
V rámci Dne Země byly předány ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže „Proměny vody“.
Již tradičně proběhlo slosování Baterkiády. Vylosovaní získali hodnotné ceny i sladké ceny útěchy.
Na náměstí zavítala také příroda. Ivan Zwach ukazoval se zajímavým komentářem naše plazy a obojživelníky. Farmu Rózinka zastupovala kůzlátka.
Děti mohly také vidět živočichy ze Stanice pro handicapované volně žijící živočichy z Němčic nad Hanou.
Velmi zajímavá byla prezentace a ukázka třídění bioodpadu v domácnostech. Bylo možno vidět přímo kompostování i v domácnostech.
Je možné konstatovat, že tato akce pořádaná Ekocentrem IRIS pod záštitou Zdravého města Prostějov, má již své pevné místo u občanů města.


15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010
na náměstí TGM vás od 8.30 do 13.00 hod.

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Malí i dospělí návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas a hudební skupina Old Brown Shoes.
Velmi kladně hodnotili návštěvníci ekojarmarku ukázku výcviku psů.
V rámci Dne Země byly předány ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže „Proměny vody“.
Již tradičně proběhlo slosování Baterkiády. Vylosovaní získali hodnotné ceny i sladké ceny útěchy.
Na náměstí zavítala také příroda. Ivan Zwach ukazoval se zajímavým komentářem naše plazy a obojživelníky. Farmu Rózinka zastupovala kůzlátka.
Děti mohly také vidět živočichy ze Stanice pro handicapované volně žijící živočichy z Němčic nad Hanou.
Velmi zajímavá byla prezentace a ukázka třídění bioodpadu v domácnostech. Bylo možno vidět přímo kompostování i v domácnostech.
Je možné konstatovat, že tato akce pořádaná Ekocentrem IRIS pod záštitou Zdravého města Prostějov, má již své pevné místo u občanů města.


15. ročník Dne Země v Prostějově proběhl sobotu 24. dubna 2010 na náměstí TGM vás od 8.30 do 13.00 hod.

V rámci oslav Dne Země se konal tradiční ekojarmark s ukázkami lidových řemesel (keramické i dřevěné výrobky, ozdoby domácnosti, kovové doplňky i bylinky).
Návštěvníci mohli soutěžit nejrůznějších hrách i tvořivých aktivitách. Děti si mohly vyzkoušet čarování s vodou, výlov předmětů, také si spočítat spotřebovaný objem vody v domácnosti.
Velký zájem vzbudilo vystoupení Divadla Hanácké obce, taneční vystoupení folklorního souboru Klas

Den Země je již tradiční akcí, která je pořádána každoročně. Každý rok se pořadatelé snaží ukázat veřejnosti něco nového. V letošním roce byla velmi atraktivní výtvarná a fotografická soutěž Proměny vody, ukázky řemesel, Baterkiáda i "čarování s vodou". Velký zájem vzbudili u návštěvníků živá zvířata. Zajímavá a aktuální byla ukázka třídění bioodpadu v domácnostech. Bylo možno vidět přímo kompostování i v "panelákových domácnostech".
Příloha
TISK
i