*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Prostějov
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
RNDr. Alena Rašková
Telefon
+420 582 329 125
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
PaedDr. Alena Dvořáková
Telefon
+420 582 329 379
E-mail

Prostějov

i
tisk
Nápověda: Vzájemná inspirace, návody jak na to a poučení se z úspěchů, ale i chyb druhých, mají svůj význam a smysl.... >>

Dobrá praxe

Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking
Sportujeme v každém věku

Prostějov: Čeština ve veřejné správě
Správné používání českého jazyka v úřední podobě s vyškolením zaměstnanců úřadu

Prostějov: Implementace činnosti koordinátorů kvality do řídící struktury úřadu
Město Prostějov zefektivňuje činnost odborů pomocí koordinátorů kvality a jejich působení v řídicí struktuře městského úřadu

Prostějov: Energeticky úsporná opatření v základní škole
Město snížilo energetickou náročnost budovy základní školy, díky čemuž dojde k úspoře energie cca 1 247 GJ ročně.

Prostějov: „Městský“ cyklobus
ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV se rozhodlo podpořit cykloturistiku a zpřístupnit krajinu přilehlé Drahanské vrchoviny i svátečním a méně zdatným cyklistům.

Prostějov: Jízdní řády MHD v mobilním telefonu
Pomocí jednoduché aplikace mohou cestující bezplatně a rychle vyhledat potřebné spojení bez nutnosti připojení k internetu

Prostějov: Majáčky pro nevidomé a slabozraké
Město Prostějov chce touto cestou umožnit zrakově postiženým občanům větší komfort při pohybu městem.

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)
Od roku 2006 bylo v rámci kampaně ke Dni země sesbíráno téměř 280 kg baterií!

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo
DěMZ funguje jako obdoba městského zastupitelstva s cílem naučit děti a mládež základním demokratickým principům

Prostějov: Nízkopodlažní autobusy MHD na plynový pohon
90% městských spojů MHD je zabezpečováno autobusy na stlačený zemní plyn, které jsou rovněž uzpůsobeny pro tělesně postižené občany


*