• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020
3.2 Dobudování vnějšího městského okruhu viz dokument »
3.3 Rozvoj cyklistické dopravy - propojování cyklostezek viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
1.3 příprava a formulace zásad pro tvorbu plánu udržitelné mobility viz dokument »
7.1 systém inteligentních zastávek viz dokument »
7.2 využití moderní analýzy pro optimalizaci tras MHD a návaznosti dalších způsobů dopravy zejména IDSOK viz dokument »
7.3 komplexní řešení parkování v centru města. viz dokument »
8.1 utlumování motorové dopravy – osvěta viz dokument »
8.2 plán udržitelné mobility magistrátu a jeho propagace viz dokument »
8.3 podpora a vznik systémů sdílení kol a automobilů viz dokument »
8.4 fond parkování viz dokument »
8.5 vylepšování zázemí uzlů hromadné dopravy – umístění veřejných automatických toalet viz dokument »
9.1 dotační možnosti viz dokument »
9.2 podpora elektromobility - výstavba dobíjecích stanic viz dokument »
9.3 pořizování automobilů s alt. pohonem pro potřeby MMPv a MP viz dokument »
9.4 podpora elektrokol viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006