• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020
2.1 Revitalizace Pernštýnského zámku - sídlo Domovní správy viz dokument »
2.2 Revitalizace Pernštýnského zámku - východní křídlo viz dokument »
2.3 Revitalizace Pernštýnského zámku - jižní křídlo viz dokument »
2.6 Revitalizace Pernštýnského zámku - severní křídlo viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovStrategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025
1.4 zajištění prostorové a estetické kvality vysazovaných stromů výběrem vhodných kultivarů viz dokument »
1.11 pravidelná obnova trávníkových ploch viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
4.3 komise architektury a urbanismu viz dokument »
4.4 jasný architektonický manuál a ochrana hodnotných lokalit viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006