• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 571 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Sázava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak SázavaProgram rozvoje města Sázava 2016-2025
I.3 příprava na případnou budoucí adaptaci vhodných staveb na potřebný účel (pro soc. služby aj.) viz dokument »
VI.1 postupná systémová součinnost obce při pokrytí sociálních potřeb občanů tak, jak to předpokládá zákon o sociálních službách a další předpisy viz dokument »
VI.2 důraz na opatření v oblasti sociální prevence (prevence sociálně patologických jevů, sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí) viz dokument »
VII.2 péče o kvalitu života seniorů (prevence samoty aj.) viz dokument »
VII.5 prevence některých sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006