• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den bez tabáku

26. 12. 2016
Ve spolupráci SZÚ a ZŠ Šlapanice byl pro žáky 7. tříd uspořádán preventivní program Jak se nestát závislákem - děti se interaktivní formou dověděly o vlivu kouření a užívání drog na jejich zdraví.
Jak se nestát závislákem je název preventivního programu, jehož se  zúčastnili žáci 7. ročníků. Zajímavou a nenásilnou formou hry se žáci seznamovali s nebezpečím užívání různých návykových látek. Odbornice ze Státního zdravotního ústavu měly připraveny tři stanoviště, na kterých byli žáci vtaženi do panelových soutěžních her s tématy vliv kouření, drogy a jiné návykové látky a asertivní chování. Žáky hry zaujaly a snažili se vzájemně spolupracovat na řešení různých modelových situací. Za svoje znalosti a vědomosti byli žáci odměněni nejen vysokým počtem bodů, ale i drobnými dárky. Cílem výukového programu bylo seznámit žáky s negativy spojenými s užíváním návykových látek a s riziky vzniku závislostí. Preventivní výukový program pro žáky 7. ročníku ZŠ Šlapanice byl hrazen z prostředků města Šlapanice z rozpočtu Projektu Zdravé město.
Foto/Obrázek
TISK
i