• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Evropský týden mobility

26. 12. 2016
V rámci této kampaně byl pro žáky ZŠ připraven Den s městskou policií, kdy žáci 5. tříd strávili se strážníky den v terénu, kde měřili rychlost aut. MP připravila pro děti besedu o bezpečnosti na silnicích, zvýšeném množství dopravy a jejím dopadu na životní prostředí.
V rámci Evropského týdne mobility jsme pro žáky 5. tříd ZŠ Šlapanice připravili již potřetí  "Den s městskou policií". V úterý 20. 9. 2016 se nejprve žáci sešli v kinosále, kde se strážníky prodiskutovali zvýšené množství dopravy, jeho dopad na životní prostředí a zaměřili se i na bezpečnost na silnicích. Ve čtvrtek 22. 9. 2016  vyrazily děti po třídách na frekventovanou ulici Brněnskou, kde se strážníky měřily rychlost projíždějících aut  a seznamovaly se s technickým stavem vozidel. Místo pokuty za překročení rychlosti rozdávaly děti opravdové kyselé citróny a jako malou pochvalu naopak sladké jablko. Nejvyšší naměřená rychlost byla 68 km/hod. Součástí akce byl i tipovací kvíz a všechny děti byly za příkladnou spolupráci odměněny dárky. Poděkování za organizaci patří strážníkům, panu Krištofovi, paní učitelce Staňkové a učitelům 5. tříd ZŠ. Odměny byly hrazeny z akce BESIP, s podporou Jihomoravského kraje.
Foto/Obrázek
TISK
i