• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Šternberk

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ŠternberkStrategický plán rozvoje města Šternberka (2007)
1.2 Dobudování kanalizací a likvidace odpadních vod viz dokument »
1.3 Zásobování vodou, vodní zdroje viz dokument »
3.1 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu viz dokument »
3.2 Péče o vzhled města, ochrana architektonického dědictví viz dokument »
TISK
i