• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Šternberk

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ŠternberkStrategický plán rozvoje města Šternberka (2007)
1.1 Odstraňování havarijního stavu těch prvků infrastruktury, kdy jejich stav znemožňuje řádné užívání viz dokument »
1.4 Rekonstrukce a dostavba regionálních a místních komunikací viz dokument »
1.5 Doplňující technická infrastruktura viz dokument »
5.2 Opravy a rozšiřování sítě turistických tras, cyklotras a cyklostezek a další infrastruktury pro cestovní ruch viz dokument »
TISK
i