• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
4.1 Zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní vyžití viz dokument »
4.3 Zajištění fungujících zdravotních a sociálních služeb viz dokument »

Koncepce

Znak TáborMístní akční plán vzdělávání ORP Tábor (2017)
1.5 Rozvoj pohybových aktivit viz dokument »
Znak TáborPlán rozvoje sportu města Tábora (2018)
1.1 Možnost prominutí poplatků z využívání veřejných prostranství pro pořádání sportovních akcí, ve kterých je město Tábor spolupořadatelem viz dokument »
1.2 Finanční prostředky do investic a do oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou v majetku města a také ta, která se nacházejí na území města viz dokument »
1.3 Rozvoj Tělovýchovného zařízení města Tábor, s.r.o. a udržení cen vstupného na přijatelné úrovni, umožňující sportovní vyžití všem, kdo o něj mají zájem i v budoucnu viz dokument »
1.4 Nabídka sportovních hřišť a tělocvičen u základních škol v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost viz dokument »
1.5 Podpora vnitroměstského sportu viz dokument »
1.6 Údržba veřejných ploch určených ke sportovním aktivitám - jedná se o otevřené, případně ohrazené zpevněné a upravené plochy s lajnováním, streetballovými koši, stoly na ping-pong a pod. viz dokument »
1.7 Propagace aktivit města v oblasti sportu a jeho podpory viz dokument »
1.8 Rozvoj dotačních programů města a zvyšování jejich finanční alokace viz dokument »
Znak TáborStrategický rámec MAP ORP Tábor (2019)
1.5 ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVIT viz dokument »
Znak TáborZdravotní plán města Tábor 2016-2019
1.1 Bude zvyšována podpora sportovních aktivit dětí a mládeže viz dokument »
1.2 Bude aktivně podporováno nekouření mladých, řešena problematika alkoholu a jiných závislostí viz dokument »
1.3 Bude podporována osvěta o pohlavně přenosných nemocech viz dokument »
2.1 Osvěta ke zdravému životnímu stylu seniorů viz dokument »
2.2 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče viz dokument »
3.1 Podpora rozvoje komunitních sociálních služeb určených pro osoby s vážným duševním onemocněním viz dokument »
3.2 Podpora programů primární prevence týkající se duševního zdraví mladých lidí viz dokument »
3.3 Podpora vzniku programů a služeb směřujících k aktivnímu vyhledávání osob s příznaky duševního onemocnění viz dokument »
3.4 Podpora vzniku svépomocných skupin uživatelů a rodin viz dokument »
3.5 Zvýšit zapojení služeb komunitní a primární péče do prevence a do péče o duševní zdraví viz dokument »
4.3 Snížení počtu úrazů viz dokument »
5.1 Podpora zdravého stravování a výživy viz dokument »
5.2 Podpora zdravého životního stylu viz dokument »
TISK
i