• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
4.2 Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení ve městě viz dokument »
4.3 Zajištění fungujících zdravotních a sociálních služeb viz dokument »

Koncepce

Znak TáborAkční plán sociálních služeb ORP Tábor (2019)
1.1 Zachování stávajících služeb pro seniory viz dokument »
1.2 Rozvoj služeb pro seniory viz dokument »
1.3 Zřízení nových služeb pro seniory viz dokument »
2.1 Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené viz dokument »
2.2 Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně postižené viz dokument »
2.3 Vytváření podpůrného prostředí viz dokument »
3.1 Zachování stávajících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci viz dokument »
3.2 Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci viz dokument »
4.1 Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu viz dokument »
4.2 Rozvoj služeb pro děti, mládež a rodinu viz dokument »
4.3 Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu viz dokument »
5.1 Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince viz dokument »
5.2 Rozvoj služeb pro romskou menšinu a cizince viz dokument »
6.1 Podpora systému poskytovaných služeb viz dokument »
6.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb viz dokument »
7.1 Podpora systému poskytovaných služeb viz dokument »
7.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb viz dokument »
8.1 Podpora systému poskytovaných služeb viz dokument »
8.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb viz dokument »
9.1 Podpora systému poskytovaných služeb viz dokument »
9.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb viz dokument »
10.1 Společná opatření viz dokument »
Znak TáborZdravotní plán města Tábor 2016-2019
2.2 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče viz dokument »
3.1 Podpora rozvoje komunitních sociálních služeb určených pro osoby s vážným duševním onemocněním viz dokument »
TISK
i