• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
1.3 Spolehlivá a hospodárná technická infrastruktura viz dokument »
3.4 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »
3.5 Efektivní řízení města a úřadu viz dokument »
4.4 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva při krizových situacích viz dokument »
4.5 Zlepšení kvality života obyvatel viz dokument »

Koncepce

Znak TáborPlán rozvoje sportu města Tábora (2018)
1.8 Rozvoj dotačních programů města a zvyšování jejich finanční alokace viz dokument »
TISK
i