• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč › Komunitní plánování  

Třebíč

i
tisk
Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +

"10P" - Třebíč - Největší priority definované 18.9.2018 (Očima lidí)

  2018 2019
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vybudovat obchvat města [B.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Řešit vysoký pronájem sálů MKS (pro neziskové organizace, studenty apod.) [F.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Podporovat pěší a cyklo dopravu [B.2]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Řešit nedostatek míst v domovech pro seniory [G.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vytvořit koncepci rozvoje a využití pravého břehu řeky (vytvořit pracovní skupinu na tuto problematiku), zpřístupnit pro chodce, doplnit mobiliář) [C.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vytvořit podmínky pro využití rybníka Kuchyňka pro rekreaci [E.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zřízení veřejné lednice [G.2]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vytvořit finanční pobídky směrem k filmařům (potenciál města je velký) [C.2]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Obnovit Horáckou rally [H.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Realizovat projekt na Záhumenici (skate + pump aréna) [I.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Zvýšit počet asistentů prevence kriminality [D.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Doplnit vhodný mobiliář na Podzámecké Nivě [E.2]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2018-2019)

Všechny dosavadní komunitní plány a 10P

TISK
i