• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20692 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Třebíč

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Třebíč - Největší priority definované 14.10.2019 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vybudovat obchvat města [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit vysoký pronájem sálů MKS (pro neziskové organizace, studenty apod.) [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podporovat pěší a cyklo dopravu [B.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit nedostatek míst v domovech pro seniory [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit koncepci rozvoje a využití pravého břehu řeky (vytvořit pracovní skupinu na tuto problematiku), zpřístupnit pro chodce, doplnit mobiliář) [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit podmínky pro využití rybníka Kuchyňka pro rekreaci [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení veřejné lednice [G.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytvořit finanční pobídky směrem k filmařům (potenciál města je velký) [C.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Obnovit Horáckou rally [H.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Realizovat projekt na Záhumenici (skate + pump aréna) [I.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšit počet asistentů prevence kriminality [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Doplnit vhodný mobiliář na Podzámecké Nivě [E.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Třebíč (2019-2020) - 14.10.2019

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006