• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
1.4 ZLEPŠOVAT STAV VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ viz dokument »
3.1 ZAJIŠŤOVAT EFEKTIVNÍ PÉČI O MAJETEK MĚSTA A ROZVOJ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (SÍTĚ) viz dokument »
4.1 POSILOVAT PRINCIPY MODERNÍHO ŘÍZENÍ, ZAPOJENÍ OBČANŮ DO SPRÁVY (GOOD GOVERNANCE) viz dokument »
4.2 ROZVÍJET MARKETING A PR MĚSTA viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
1.4 Zlepšovat stav veřejných prostranství a životního prostředí viz dokument »
3.1 Zajišťovat efektivní péči o majetek města a rozvoj technické infrastruktury (sítě) viz dokument »
4.1 Posilovat principy moderního řízení, zapojení občanů do správy (Good Governance) viz dokument »
4.2 Rozvíjet marketing a PR města viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023
1.11 Zvýšení efektivity informovanosti občanů o sociálních službách a službách navazujících viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce chytrá Třebíč 2019-2023
2.1 Digitalizace města a elektronické služby viz dokument »
2.2 Správa města založená na datech viz dokument »
2.3 Spolupracující město viz dokument »
3.1 Městská data viz dokument »
4.1 Chytrá městská infrastruktura viz dokument »
TISK
i