• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
1.2 ZAJIŠŤOVAT KVALITNÍ VEŘEJNOU SLUŽBU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
1.2 Zajišťovat kvalitní veřejnou službu v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023
2.5 Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce drogové problematiky Třebíč 2017-2021
1.1 Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat o její přiměřený rozvoj. viz dokument »
1.2 Podporovat rozvoj služeb pro problematiku hazardního hraní. viz dokument »
1.3 Koordinace a spolupráce subjektů setkávajících se s tématem závislostí. viz dokument »
TISK
i