• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
2.1 ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ A VZNIK NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST viz dokument »
2.2 ZVYŠOVAT EKONOMICKOU EFEKTIVITU CESTOVNÍHO RUCHU viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
2.1 Zlepšovat podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst viz dokument »
2.2 Zvyšovat ekonomickou efektivitu cestovního ruchu viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčKoncepce chytrá Třebíč 2019-2023
5.1 Podpora inovací viz dokument »
5.2 Výzkum a vývoj viz dokument »
7.1 Chytrá spolupráce s krajem a blízkými městy viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce rozvoje cestovního ruchu Třebíč 2019-2023
1.1 Vvyužívání nových forem marketingu a propagace viz dokument »
1.2 Vytvoření marketingové strategie viz dokument »
2.1 Rozvoj infrastruktury CR viz dokument »
2.2 Rozvoj a zkvalitnění atraktivit CR viz dokument »
2.3 Zkvalitnění poskytovaných služeb CR viz dokument »
2.4 Rozvoj cykloturistiky viz dokument »
3.1 Zlepšení systému řízení a organizace CR ve městě viz dokument »
3.2 Vytvoření systému sběru a sledování stat. dat o výkonech CR viz dokument »
4.1 Tvorba produktů CR viz dokument »
4.2 Vytvoření konkurenční výhody oproti ostatním městům viz dokument »
TISK
i