• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
1.2 ZAJIŠŤOVAT KVALITNÍ VEŘEJNOU SLUŽBU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
1.2 Zajišťovat kvalitní veřejnou službu v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023
1.14 Podpora vzdělávacích preventivních programů v oblasti prevence zadlužení a nekalých obchodních praktik viz dokument »
2.5 Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce chytrá Třebíč 2019-2023
3.2 Digitální gramotnost obyvatel viz dokument »
5.2 Výzkum a vývoj viz dokument »
Znak TřebíčProgram prorodinné politiky města Třebíče 2016-2018
1.6 Podpora přípravy předškolních dětí z nepodnětného prostředí nebo sociálně znevýhodněné před nástupem do základní školy viz dokument »
3.2 Podpora programů pro školy zaměřených na výchovu a vzdělávání mládeže k zodpovědnému partnerství a rodičovství, posilování odpovědnosti za funkčnost a stabilitu vlastní vytvořené rodiny a prosociálnímu chování viz dokument »
5.5 Organizace školení a seminářů o bezpečnosti dopravy a bezpečnosti ve městě viz dokument »
TISK
i