• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
1.3 VYTVÁŘET VHODNÉ PODMÍNKY OBČANŮM PRO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
1.3 Vytvářet vhodné podmínky občanům pro aktivní trávení volného času viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023
1.8 Zřízení komunitního centra viz dokument »
1.12 : Zvýšení informovanosti o možnostech dobrovolnické činnosti, rozšíření počtu dobrovolníků, zastřešení a metodické vedení dobrovolníků viz dokument »
2.2 Podpora volnočasových aktivit seniorů v domech s pečovatelskou službou viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce chytrá Třebíč 2019-2023
7.2 Digitalizace pamětihodností viz dokument »
Znak TřebíčProgram prorodinné politiky města Třebíče 2016-2018
3.4 Organizace a podpora duchovních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit rodin viz dokument »
3.6 Podpora aktivního způsobu života seniorů a jejich zapojení v rámci komunity viz dokument »
3.8 Vybudování zařízení sloužícího pro konání nejrůznějších aktivit (kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných) – komunitního centra viz dokument »
TISK
i