• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2015-2019 [akt. 2015]
A.1 Vytvořit vhodné podmínky pro individuální bytovou výstavbu viz dokument »
B.1 Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst viz dokument »
B.2 Zvýšit turistickou návštěvnost města viz dokument »
D.2 Vytvářet, posilovat a rozvíjet "korporátní identitu města" viz dokument »
TISK
i