• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pozvánka na Červen bez úrazů

30. 5. 2014
Zdravé město Třeboň pod patronací Národní sítě Zdravých měst a ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na celostátní mezigenerační kampaň Červen bez úrazů.  Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů, a probíhá v řadě Zdravých měst České republiky.
V rámci hlavního programu spojilo letos Zdravé město Třeboň síly s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jindřichův Hradec. Na čtvrtek 5. června bude pro první stupně základních škol přichystáno zábavné a hlavně poučné dopoledne v zámeckém parku. Dobrovolníci z Českého červeného kříže předvedou zásady první pomoci a simulace úrazů, Městská policie Třeboň předvede práci strážníků a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje seznámí děti s vybavením sanity a prací záchranářů.
Fyzické a „psychické“ úrazy vznikají bohužel velmi často i rukou nejbližších lidí. Umíme vůbec rozpoznat domácí násilí? A jak pomoci obětem? Na všechny tyto otázky odpoví pracovníci Intervenčního centra Diecézní charity v Českých Budějovicích. V úterý 24. června můžete navštívit Městkou knihovnu Třeboň. Od 17:00 zde proběhne beseda na téma domácí násilí. Nebojte se o tomto problému mluvit, mlčení není cestou z problému.
Na konci června proběhnou i další dvě velice zajímavé akce.  Ve dnech 25. a 26. června se na golfovém cvičišti u Lázní Aurora uskuteční sportovně osvětová akce Golf s hendikepem, která představí golf jako sport pro každého bez ohledu na zdravotní stav. Dopolední program je vyhrazen školám, odpoledne pro veřejnost.
Ve čtvrtek 26. června Vás srdečně zveme na koncert dechového orchestru Hudby Hradní stráže a Policie České republiky na podporu dárcovství kostní dřeně. Akci organizuje Policejní prezidium České republiky. Koncert proběhne v zámeckém parku od 18:30. Vstup na akci je zdarma.
TISK
i