• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovAkční plán Turnov 2018-2022
A.1 Podpora hospodářského rozvoje viz dokument »
A.3 Rozvoj cestovního ruchu viz dokument »
Znak TurnovStrategický plán města Turnova 2013-2020
A.1 Podpora hospodářského rozvoje viz dokument »
A.3 Rozvoj cestovního ruchu viz dokument »

Koncepce

Znak TurnovKoncepce rozvoje cestovního ruchu Turnov 2016-2020+
1.1 Vytvořit pro domácí i zahraniční návštěvníky celoroční konkurenceschopnou turistickou nabídku, která prezentuje Turnov jako srdce Českého ráje. Nabídka je vytvářena na principu partnerství a spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. viz dokument »
1.2 Vytvořit z Turnova celoročně vyhledávané centrum s ideálními podmínkami pro aktivní dovolenou. Profilovat Turnovsko jako místo se skvělými podmínkami pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, koloběžky, tradici horolezectví atd. Touto nabídkou oslovit vedle stávajících návštěvníků i nové cílové skupiny návštěvníků. Zajistit tak prodloužení turistické sezóny. viz dokument »
1.4 Využít stále se rozšiřující nabídku pro rodiny s dětmi, které jsou během hlavní turistické sezóny nejčastějšími návštěvníky území (Turnovsko, Český ráj). Podpořit další rozvoj této nabídky, včetně filmové turistiky. viz dokument »
1.5 Spolupráce Turnova na vytváření regionální turistické nabídky Český ráj se Sdružením Český ráj, Geopark, o.p.s., a dalšími partnery. viz dokument »
2.1 Vytvořit a zkvalitnit služby a infrastrukturu jednotlivých produktových nabídek. viz dokument »
2.3 Rozvíjet a zkvalitnit ubytovací a stravovací služby. viz dokument »
3.1 Spoluvytvářet značku Český ráj - přilákání zahraničních i domácích turistů do území. viz dokument »
3.2 Turnov i nadále propagovat jako srdce Českého ráje, jako ideální východisko pro výlety do Českého ráje. Akcentovat propagaci Turnova jako ideálního místa pro trávení aktivní dovolené. Součástí propagace i nadále zůstává slogan Turnov - město drahých kamenů a šperků. Prostřednictvím cílené propagace oslovit stávající i nové návštěvníky. viz dokument »
3.3 Zaměřit propagaci na prodloužení turistické sezóny. viz dokument »
Fungující spolupráce mezi provozovateli turistických cílů, provozovateli služeb cestovního ruchu, RTIC (Města Turnov) a veřejné správy při vytváření turistické nabídky Turnovska včetně její propagace. viz dokument »
4.2 Koordinace rozvoje cestovního ruchu na Turnovsku a její provázanost na management turistického regionu Český ráj. viz dokument »
4.3 Zvýšení zájmu místních obyvatel o cestovní ruch a vytváření kladného vztahu k návštěvníkovi. Využití silného pozitivního patriotismu. viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006