• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovAkční plán Turnov 2018-2022
B.1 Podpora školství a vzdělávání viz dokument »
Znak TurnovStrategický plán města Turnova 2013-2020
B.1 Podpora školství a vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak TurnovPlán rozvoje prorodinné politiky Turnov 2017-2021
1.1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET A ÚPRAVA PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL (MŠ) viz dokument »
1.2 ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (DÁLE SVP) viz dokument »
1.3 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006