• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovAkční plán Turnov 2018-2022
B.2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití viz dokument »
Znak TurnovStrategický plán města Turnova 2013-2020
B.2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití viz dokument »

Koncepce

Znak TurnovPlán rozvoje prorodinné politiky Turnov 2017-2021
1.4 VZNIK NOVÝCH, UDRŽITELNOST A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO RODINY viz dokument »
1.5 UDRŽITELNOST A ROZVOJ HERNÍCH A ODDECHOVÝCH PLOCH VE MĚSTĚ viz dokument »
Znak TurnovKoncepce rozvoje cestovního ruchu Turnov 2016-2020+
1.1 Vytvořit pro domácí i zahraniční návštěvníky celoroční konkurenceschopnou turistickou nabídku, která prezentuje Turnov jako srdce Českého ráje. Nabídka je vytvářena na principu partnerství a spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. viz dokument »
1.2 Vytvořit z Turnova celoročně vyhledávané centrum s ideálními podmínkami pro aktivní dovolenou. Profilovat Turnovsko jako místo se skvělými podmínkami pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku, koloběžky, tradici horolezectví atd. Touto nabídkou oslovit vedle stávajících návštěvníků i nové cílové skupiny návštěvníků. Zajistit tak prodloužení turistické sezóny. viz dokument »
1.3 Maximálně využit tradici kamenářství a šperkařství při vytváření produktové nabídky zaměřené na zahraničního i domácího návštěvníka. Profilace Turnova jako města drahých kamenů a šperků. viz dokument »
2.4 Zajistit další služby pro návštěvníky, aby se v Turnově cítili jako v „ráji“. viz dokument »
3.2 Turnov i nadále propagovat jako srdce Českého ráje, jako ideální východisko pro výlety do Českého ráje. Akcentovat propagaci Turnova jako ideálního místa pro trávení aktivní dovolené. Součástí propagace i nadále zůstává slogan Turnov - město drahých kamenů a šperků. Prostřednictvím cílené propagace oslovit stávající i nové návštěvníky. viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006