• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
d.3 Podporovat rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence, vytvářet předpoklady pro kvalitní sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže, zlepšit spolupráci škol s kulturními a sportovními institucemi viz dokument »
e.2 Vybudovat chybějící sportovní zařízení se zaměřením na využití volného času obyvatel města i rozvoj cestovního ruchu i jako centrum pro občanské aktivity viz dokument »
f.1 Optimalizovat oborovou strukturu a lůžkovou kapacitu Městské nemocnice, řešit rekonstrukce a opravy objektů a vybavení přístrojovou technikou s cílem dosažení standardů EU... viz dokument »
TISK
i