• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
A.1 Podpora hospodářského rozvoje viz dokument »
b.1 Vymezit podmínky technické přípravy území pro investory v regulačních plánech jednotlivých městských zón viz dokument »
g.1 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu zvýšením péče o přírodní a kulturní památky a ve spolupráci s privátním sektorem investicemi do sféry služeb pro turisty... viz dokument »
g.2 Rozvíjet tradiční i nové formy cestovního ruchu (např. kongresová turistika, agroturistika…), vytvořit konkurenceschopné produkty cestovního ruchu s cílem udržet (prodloužit pobyt) turisty ve městě a okolí... viz dokument »
g.3 Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb péčí o rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR a jejich motivací; posílit marketing a propagaci ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu Český ráj viz dokument »
TISK
i