• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
d.1 Optimalizovat síť škol a kapacity školských zařízení, zlepšit technický stav objektů a standard jejich vybavení viz dokument »
d.2 Podporovat rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání a inovativního školství, rozšířit spolupráci středních škol s podnikateli v zájmu sladění s požadavky trhu práce se zaměřením na absolventy škol viz dokument »
TISK
i