• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
f.2 Optimalizovat systém sociálních služeb s cílem posílení terénní péče a orientace na tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem... viz dokument »
f.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, vězni…) viz dokument »
i.1 Zvýšit pocit bezpečí u občanů Turnova viz dokument »
i.2 Zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit v těchto lokalitách trestnou činnost proti výchozímu stavu viz dokument »
i.4 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů viz dokument »
TISK
i