• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
h.1 Revitalizovat povodí Jizery s cílem snížení rizika povodňových stavů viz dokument »
h.3 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně viz dokument »
h.4 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) viz dokument »
h.5 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší viz dokument »
TISK
i