• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
c.1 Dobudováním vnějšího a vnitřního silničního okruhu vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy přes městské centrum viz dokument »
c.2 Zkvalitnit železniční spojení Turnova s významnými středisky osídlení (Praha, Liberec, Hradec Králové…) viz dokument »
c.3 Vytvářet podmínky pro integraci veřejné dopravy (MHD, železniční a linková autobusová doprava) viz dokument »
c.4 Dobudovat potřebnou infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu viz dokument »
TISK
i