• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

DBT07

29. 5. 2007
Krátká informace pro sdělovací prostředky
31. květen – Den bez tabáku v Uherském Brodě

Město Uherský Brod, který je členem Národní sítě zdravých měst České republiky se připojilo ke kampani 31. květen "Den bez tabáku".
V rámci této kampaně proběhnou tento den tři akce:
Městskou policií bude provedena kontrola veřejných prostor, kde je kouření zakázáno. To se týká především zastávek veřejné hromadné dopravy. Dále se tato kontrola dotkne veřejných stravovacích zařízení, která jsou povinna mít vyhrazené a řádně označené prostory pro nekuřáky.
Tentýž den proběhne informační kampaň pro všechny pracovníky Městského úřadu Uherský Brod, včetně kontroly označení budov a prostor jednotlivých pracovišť příslušným značení.
Ve spolupráci s odborem školství se pak uskuteční osvětová akce formou poskytnutí informačních materiálů pro základní školy ve městě.
V rámci zpětné vazby bude provedeno závěrečné vyhodnocení všech tří akcí s následným zveřejněním.
Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006