• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Dopravní terminál není popelník

30. 5. 2016
celodenní osvětová akce pod krytými nástupišti na Dopravním terminálu Uherský Brod k prevenci kouření a dodržování "protikuřáckého" zákona - zákazu kouření dle zákona: kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy.
Po otevření nového Dopravního terminálu jsme se setkali s masivním nedodržováním zákazu kouření pod novými společnými přístřešky a nástupišti pro vlakovou a autobusovou dopravu. V rámci prevence kouření budou zástupci provozovatele informovat kuřáky o platnosti zákona a rizicích jeho nedodržování a zároveň působit v oblasti prevence.
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006