• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
OSV
Datum schválení
7.9.2020
Doba platnosti
2021 - 2022
Popis dokumentu
Cílem Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 je zajistit dostupnější a kvalitnější služby poskytované dobrovolníkům, přijímajícím organizacím a jejich klientům na území Ústeckého kraje, podpořit místní dobrovolnická centra a dobrovolníky; získat přesný přehled o show
Implementace
Probíhá prostřednictvím spolupráce dobrovolnických center a ÚK.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i