• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústí nad Labem

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

..archiv show
Dobrá praxe
Ústí n.L.: "Cykloterapie" za využití cyklorikši
Město pořídilo cyklorikšu a díky spolupráci s Městskými službami a Dobrovolnickým centrem se podařilo uvést cyklorikšu do testovacího a následně pilotního provozu. Fyzicky aktuálně probíhá její testování, které ověří technické i personální potřeby. Měkkým výsledkem je společné jednání a kontakt s potenciálními uživateli, což posiluje aktivity v jak ve sportovní, tak sociálně zdravotní problematice města.

Ústí n.L.: Popularizace dobrovolnictví u mladých lidí v kraji
Ústecké Dobrovolnické centrum představuje, jak připravovat mladé a aktivní lidi k dobrovolnictví, nejen v rámci naplňování volného času.

Ústí n.L.: Slavné lokální značky z regionu
Prezentace a propagace města ve spojení se slavnými regionální značkami produktů.

Ústí n.L.: Evropská dobrovolnická služba v knihovně
Evropští dobrovolníci rozšířili služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Ústí n.L.: Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti
Dobrovolnická kavárna, která vznikla z podnětu nezaměstnaných, funguje jako veřejný prostor pro seberealizaci lidí různého věku a zaměření.

Ústí n.L.: Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje Kulaté razítko
Prostor pro setkávání a předávání zkušeností dobrovolnických center, kanceláří a organizací.

Ústí n.L.: Veřejné fórum městského obvodu Neštěmice v rámci Zdravého města
Ústí nad Labem podporuje zapojování veřejnosti na úrovni, která je lidem nejbližší

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže
ÚPDM zapojuje školy i dětskou veřejnost do života města prostřednictvím různých akcí, soutěží, slyšení se zástupci města a odborníky apod.

Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování
Program, při kterém se děti zábavnou formou učí základům zdravého přístupu k přípravě a konzumaci i ukládání potravin

Ústí n.L.: Týdny pro duševní zdraví
TDZ představují aktivity odbourávájící bariéry mezi různými skupinami obyvatel a přispívající k začleňování sociálně vyloučených do běžného života společnosti
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i