• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Meziříčí

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Valašské Meziříčí - Největší priority definované 13.9.2018 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2018 2019
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Rekonstruovat náměstí včetně krásenského mostu [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšit protidrogovou prevenci ve městě [F.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vyřešit nevyužívanou část bazénu letního koupaliště [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračovat v dalších etapách revitalizací městských sídlišť [G.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Více investovat do školských budov [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Využívat nástroje prevence proti vandalismu [F.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit provoz bezbariérového WC v centru města [B.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračovat v rekonstrukcích chodníků v místních částech [G.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Revitalizovat park u zařízení sociálních služeb na Žerotínově ulici - vybudování zahrady setkávání coby komunitního prostoru [B.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Dokumentace ke stažení

Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Valašské Meziříčí (2018-2019) - 13.9.2018

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show
TISK
i